ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของศูนย์มะเร็ง

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง (OCC 1)

       ติดต่อได้ที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ติดกับ OPD รังสีรักษา) อาคาร1 ชั้น1

       จ.-ศ. ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น.
       สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์: 02-201-0461 

 

 

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง 2 (OCC 2)

       ติดต่อได้ที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2 (ทางเข้าอาคาร 1) อาคาร1 ชั้น1

       จ.-ศ. ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น.
       สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเลื่อนนัดได้ที่เบอร์ โทรศัพท์: 02-201-0484

 

 

 

หน่วยประสานงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง

       ติดต่อได้ที่ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2 โซน F
       จ.-ศ. โทรศัพท์: 02-200-3633 , 02-200-3672
       ส.-อา. โทรศัพท์: 02-201-1000

 

 

 

หน่วยทะเบียนโรคมะเร็ง

       อาคาร 1 ชั้น 1 (ข้างหน่วย IC)
       โทรศัพท์ 02-201-2682 , 02-201-0049 Fax : 02-201-2682

 

 

 

โครงการจัดเก็บชิ้นเนื้อแบบบูรณาการ (Tumor Biobank)

       อาคารวิจัยและสวัสดิ์การ ชั้น 3
       

 

 

 

 

 

แผนที่ในการเดินทางมาโรงพยาบาล

 

 

Google Map