สวนขวัญรามาธิบดี

Volume: 
ฉบับที่ 39 เดือนมกราคม 2564
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งามเหลืองามยิ่งล้ำ    พระเอย 
งามพิสุทธิ์เกินเฉลย    ฉัตรแก้ว
งามสรรพศาสตร์เปรียบเปรย    ใดเล่า 
งามเทพรัตนเพริศแพร้ว    แซ่ซร้องสดุดี

๑  พฤกษานานาพรรณ    ในสวนขวัญรามาธิบดี
มากมายบรรดามี    พระทรงปลูกเรารักษา

๒  ก้าวย่างฝ่าพระบาท    พระหมายมาดมวลประชา
พระราชกรุณา    พระเมตตาพสกนิกร
๓ ทุกเมล็ดทรงโปรยหว่าน    แตกกิ่งก้านดอกเกสร
ห้อมล้อมหมู่ภมร    สะพรั่งขจรงามผกา
ปีบเสลาอินทนิล    แคแสดแสนถวิลหา
แก้วขาวดาริกา    กระทิงพญาสัตบรรณ
ลีลาวดีขาวพวง    เข็มหลวงโชยกลิ่นฝัน
ช้องนางเพ้อรำพัน    ผกากรองพุดชมพู
กาหลงชงโคขนุน    นุ่นบอบบางกิ่งก้านชู
เอื้องผึ้งประยงค์พบู    กันภัยมหิดลเฉลิมพระนาม
ดาหลา แดงแก่ก่ำ    หิรัญญิการ์สวยหวำหวาม
ชมนาดขาวลายคราม    ฤๅครั่นคร้ามกลีบลำดวน
ตะแบกสูงเสียดฟ้า    ปาริชาติระลึกหวน
สายหยุดเสน่หาครวญ    ปันหยีอวลกลิ่นยวนใจ
พุดซ้อนซ่อนน้ำบุษย์    ขาวบริสุทธิ์สวยสดใส
พุดแสงอุษาใหม่    บุนนาคนางแย้มบานเช้า
๑๐ โคลงเคลงขี้นกน้อย    รักอ่อนช้อยพ้อกันเกรา
รองเท้านารีเฉลา    ม่วงเทพรัตน์ฉลองเจ้าฟ้า
๑๑ พฤกษานานาพรรณ    ในสวนขวัญแห่งรามาฯ
พระปลูกเรารักษา    พร้อมใจภักดิ์รักษ์ดูแล

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 39