“เขาดินวนา” 80 ปี ตำนานสวนสัตว์

“เขาดินวนา” 80 ปี ตำนานสวนสัตว์
Volume: 
ฉบับที่ 33 เดือนมีนาคม 2562
Column: 
Camera Diary
Writer Name: 
เรียบเรียง: ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ: เอกพจน์ รอดชาวนา ขอขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจาก เพจ Rama Lounge
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 33