ฟังเพลงดัง ๆ เสี่ยงหูดับจริงหรือไม่

Volume: 
ฉบับที่ 33 เดือนมีนาคม 2562
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟังเพลงดัง ๆ เสี่ยงหูดับจริงหรือไม่

จริงค่ะ...

การฟังเสียงดัง ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงอื่น ๆ เสี่ยงทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินจากประสาทหูเสื่อมได้ ผู้ป่วยอาจรู้สึกได้ยินลดลง และอาจพบร่วมกับมีเสียงในหู เช่น เสียงวี๊ด คล้ายจิ้งหรีด ซึ่งมักเป็นที่ความถี่สูงก่อนและหากเป็นมากอาจสูญเสียที่ความถี่ต่ำร่วมด้วย และอาจเป็นแบบชั่วคราวได้ แต่หากยังได้รับเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ  อาจทำให้เกิดสูญเสียการได้ยินแบบถาวร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความดังของเสียงและระยะเวลาที่ได้รับเสียง เช่น ผู้ที่ทำงานในสถานที่ที่เสียงดัง เช่น โรงงาน ผู้ที่ชอบฟังหูฟังแล้วเปิดเพลงดัง ๆ เป็นต้น มักเสียการได้ยินในระดับใกล้เคียงกันของหูทั้งสองข้าง หรือ การได้ยินเสียงดังมาก ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น เสียงระเบิด เสียงปืน ก็ส่งผลให้สูญเสียการได้ยินฉับพลันได้เช่นกัน

เบื้องต้นหาก ได้ยินเสียงระเบิด แล้วหูอื้อ มีเสียงในหู ได้ยินลดลงทันที ให้พักในที่เงียบ หากไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป ดีที่สุดคือการป้องกัน หลีกเลี่ยงการฟังเสียงดัง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรหาอุปกรณ์ช่วยลดเสียงเช่น ที่ครอบหู ที่อุดหู และหากมีการได้ยินลดลง หูอื้อ มีเสียงในหู ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา ต่อไปเพราะอาการเหล่านี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งบางโรคอาจรักษาได้และทำให้การได้ยินดีขึ้นได้

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 33