อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ไอแมค ชั้น 3

 
เคาน์เตอร์นัดหมายตรวจ CT/MRI ไอแมค ชั้น 3
อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา  8.00 น.- 19.00 น.
วันเสาร์  เวลา  9.00 น.- 15.00 น.
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด