ขอแสดงความยินดี นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน
 
 
 
ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562