ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวพิชชาทร ศุภกิจจานุสันติ์

ขอแสดงความยินดี

นางสาวพิชชาทร ศุภกิจจานุสันติ์

ได้รับรางวัลพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ประจำปี 2561

          งานกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ Extern พิชชาทร ศุภกิจจานุสันติ์ นักศึกษาเเพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561