ขอแสดงความยินดี กับนางสาวธนพร เจริญงามเสมอ

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวธนพร เจริญงามเสมอ 

ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 จากผลงานโครงการ The Universal Key to the Improvement of Thrombectomy Care Delivery System