พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
 
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา