ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 27

 
 
ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 27
     งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด "ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 27" ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับโดย ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์