ปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิก

 
 
ปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิก
     งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด "ปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิก" ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีโดย อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณาจารย์ร่วมสวมเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ขั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล