เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

📯🎊 ประชาสัมพันธ์  📯🎊

📣📣 เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

📯🔊วิธีการสมัคร :

⏩ ขอรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา อาคารหอพักแพทย์ชั้น 1

หรือ

⏩Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งานกิจการนักศึกษา  ( https://www.rama.mahidol.ac.th/studentaffairs/th/download ) 🛎

🧭ระยะเวลาการสมัคร :

ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 64📍📮📑

️ติดต่อสอบถาม :

พี่โบว์  สุลีกร งานกิจการนักศึกษา อาคารหอพักแพทย์ชั้น 1

โทร 02-201 1011

 

******************************************