ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 
เข้ารับรางวัล APSIC

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมรับรางวัล APSIC (Asia Pacific Society of Infectio...

 
สัมมนาหน่วยงาน

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจัดโครงการ CSSD มุ่งสู่ Advanced HA  ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมราว...

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเข้ารับการตรวจ APSIC (Asia Pacific Society of Infection Control) ในวันที่ 6 พฤศจิก...

 

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ เข้าดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00...

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำนักศึกษาจำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูง...

 

  งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อรับการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

 

  บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจากประเทศพม่า...

Pages