แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศทุนรับสมัครผู้สมควรรับรางวัล และทุนต่างๆของแพทยสมาคมฯ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2567