มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย

alt
นางมุกดาลักษณ์ บุญทรง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-201-2461
 
alt
นางรัตนา ธนทัตพงศา
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-201-1611
 
alt
นางธนารีย์ บัวเผื่อน
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-201-1701