มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครทุนยุทธศาสตร์วิจัยและทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปี 2567 รอบที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครทุนยุทธศาสตร์วิจัยและทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปี 2567 รอบที่ 3

📅 ระยะเวลารับสมัคร: 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567
📝 ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ MUREX Portal เท่านั้น
🌐 เข้าระบบได้ที่: https://mahidol.elsevierpure.com

🎓 ผู้สนใจสมัครทุน สามารถเข้าอบรมการใช้ระบบ MUREX Portal
สมัครอบรมได้ที่: bit.ly/3UxesCl (ระบบจะเปิดใ้ห้ลงทะเบียนวันที่ 3 พค 2567 เวลา 13.00น)

💡 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
☎️ โทร. 02-849-6245
✉️ thanapat.lat@mahidol.edu
✉️ chalisa.jun@mahidol.edu

รีบส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนในรอบนี้ ก่อนหมดเขต 15 มิ.ย. 2567 นี้📝