บริษัท พีซีบีเอ็น จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ "คลิป MU"

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้ บริษัท พีซีบีเอ็น จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ "คลิป MU" ในหัวข้อเรื่อง "การรักษามะเร็งในระดับยีน" ณ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 8.00 - 13.00 น. โดยจะเผยแพร่ผ่านช่อง Mahidol Channel ต่อไป