มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

สัมมนา เรื่อง MACSima Imaging Platform, The easy way to ultrahigh-content imaging: MICS Technology

 

 

บรัษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมมือกับบริษัท Miltenyi Biotec จัดงานสัมมนา เรื่อง MACSima Imaging Platform, The easy way to ultrahigh-content imaging: MICS Technology ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม โดยมี Dr.Telma Santos เป็นวิทยากร