ประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องข้อกำหนดในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแนะนำวิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ในการค้นหาบทความ วารสาร หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ จากฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสมาชิก

1.เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ >> https://www.li.mahidol.ac.th

2.เลือกเมนู e-Resource

3.เลือกเมนู e-Databases แหล่งค้นหาฐานข้อมูลวารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับเป็นสมาชิก เรียงตามลำดับ A-Z

4.เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการค้น เช่น อักษร S >> Scopus จะปรากฏกล่อง Mahidol eJournal Access

5.ใส่รหัส Captcha และ Username / Password

- บุคลากร : ใช้ ชื่อ จุดนามสกุล 3 ตัว เช่น firstname.sur

- นักศึกษา : ใช้รหัส u หรือ g และตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น u65xxxxx หรือ g65xxxxx

และใช้ Password เดียวกับที่ท่านล็อคอินเข้าอีเมลของมหาวิทยาลัยมหิดล

6.เมื่อ Login สำเร็จจะปรากฏฐานข้อมูลที่ท่านเลือกค้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.li.mahidol.ac.th/e-resources-access

------------

สอบถามวิธีการเข้าใช้งานได้ 4 ช่องทาง

- Online Support Service : https://www.li.mahidol.ac.th/problem-ejournal

- Line OA : @636pnrbl

- Inbox Facebook : https://m.me/mahidollibrary

- e-mail : liwww@mahidol.ac.th