สำนักงานบริหารการวิจัย กองบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์" ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567

                 สำนักงานบริหารการวิจัย กองบริหารงานวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์" ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxduYTbd31Zw3OXu9v4iD35NIuKuNU...  โดยจะสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 2 พฤษภาคม 2567