สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2567

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2024 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 เมษายน 2567

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำบทความได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1LOyJXs5gE_fuQxf2lGzuc9EtCeW0uyBY?usp=drive