วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 28th International Computer Science and Engineering Conference 2024 (ICSEC 2024) ในวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2567

ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 28th International Computer Science and Engineering Conference 2024 (ICSEC 2024) ในวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2567  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดย conference theme คือ "Ai and Suatainable Computing" และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย จากสถาบันต่างๆ ทั้งในปประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ร่วงาน โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://icsec2024.org