คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศศวร ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการครบรอบ 28 ปี

                คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการประชุมวิชาการครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาตร์ "Care for Health Make a Better Society"  ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ในรุปแบบ Onsite โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอง 28 ปี แห่งการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพแก่นักวิชาชีพทางด้านสหเวชศสตร์ โดยในการจัดประชุมวิชาการดังนี้

  1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ "ความท้าทายของนักเทคนิคการแพทย์ต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง "THE CHALLENGES OF MEDICAL TECHNOLOGISTS" ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2567 
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก "CTT in Emergency care" ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2567
  3. สาขาวิชารังสีเทคนิค "วิชาชีพก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า" ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567
  4. สาขาวิชากายภาพบำบัด "การจัดการทางกายภาพบำบัดในปัญหาหดรั้งของเนื้อเยื่ออ่อน" ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567
  5. สาขาวิชากายภาพบำบัด "ปัญหาสายตาในยุคดิจิทัล " ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2567

                บุคลากรที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน  https://www.life.ahs.nu.ac.th/AHS_Life_platform/  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกาญดา คันศร นักวิชาการศึกษา หน่วยบริการวิชาการและการจัดหารายได้ คณะสหเวชศาสตร์ https://www.facebook.com/ahsnulie และ E-mail : ASH-life-platform@nu.ac.th โทร. 055-966222 มือถือ 092-6951626 (ในวันและเวลาราชการ)