สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแทพยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA) การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง ครั้งที่ 14

สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแทพยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA) การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง ครั้งที่ 14 แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จำนวน 50 นาย ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok ห้องประชุม Function Eleven ชั้น 11 

สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่  https://drive.google.com/file/d/14mGFseQCX-RYwqPEfphrWH3kAm_UWww7/view

กรอกใบสมัครได้ที่  https://forms.gle/ooZfSy2s3hnYpmFA8