ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

AttachmentSize
PDF icon แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ 9 มกราคม 25671.84 MB
PDF icon แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ 10 ก.ค. 66 (ยกเลิก)454.21 KB
PDF icon แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ 18 ส.ค. 65 (ยกเลิก)1.78 MB
PDF icon แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ลงวันที่ 10 พ.ค. 65 (ยกเลิก)1.77 MB
PDF icon แต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 ที่ 4105/2563 (ยกเลิก) 702.72 KB
PDF icon แต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ลงวันที่ 11 พ.ค. 61 1266/2561 (ยกเลิก)4.08 MB
PDF icon เปลี่ยนแปลงประธานและแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ลงวันที่ 11 พ.ย. 59532.16 KB
PDF icon เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 12 เม.ย. 5974.33 KB