You are here

 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08...

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna

กำหนดฉีดวันที่ 3, 24 เมษายน 2565 วันที่ 8, 22 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 1 อาคารสมเ...

 
เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป โดยเฉพาะกรุ๊ป O (ขาดแคลนอย่างหนัก)

ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต...

 
ห้องรับบริจาคโลหิต

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. ชั้น 3 อาคาร...

 
เรียน ผู้มารับบริการคลินิกตรวจการได้ยิน และคลินิกเครื่องช่วยฟัง

เนื่องด้วยค่าบริการและค่าหัตถการบางรายการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจการได้ยินและบริการเกี่ยวกับเคร...

 
RAMA FAST ตู้จำหน่ายยา เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ ซื้อง่าย จ่ายสะดวก ไม่ต้องรอคิว

ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ ได้แล้ว ที่ตู้ RAMA FAST ทั้ง 2 จุด บริเวณการเงิน ชั้น...

 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป โดยเฉพาะกรุ๊ป O

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08...

 
การเข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอด

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตกรุ๊ป O

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08...

 
ห้องรับบริจาคโลหิต

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. และชั้น 3 อา...

 
ขอเชิญประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 2564 เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (AstraZeneca หรือ Pfizer)

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนวัคซีนที่กำหนดไว้...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0