รู้หรือ Young ?

รายการที่จะไปเช็กความรู้สุขภาพวัยรุ่น เพื่อเปลี่ยนความรู้ผิด ให้กลายเป็นถูก

 
SUMMER นี้ หนีร้อน มาให้เลือด

9-16 เมษายน 2567 ขอเชิญผู้ที่สนใจ มาบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารหลัก (อาคาร...

 
ผู้รับบริการที่มีนัดหมายเจาะเลือดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ฝั่งพญาไท

สามารถเข้ารับบริการเจาะเลือดที่ Ramathibodi Health Space @ Paradise Park ได้แล้ว

 
ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตกรุ๊ป 0 และกรุ๊ป A ขาดแคลน

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รับบริจาคทุกวั...

 
ขอเชิญร่วมงานวันวัณโรคสากล “Yes we can End TB” ยุติวัณโรครวมกันเราทำได้

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรั...

 
ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี เรียนผู้ใช้บริการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

หากมีข้อสงสัย สอบถามหน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ โทร. 0-2200-4016, 0-2201-1362

 
ประกาศ เตรียมพบกับใบเสร็จรูปแบบใหม่ สะดวก ใช้ง่าย ตรวจสอบได้ด้วย e-Receipt

ใบเสร็จรับเงินสามารถเบิกได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค 0416.4/ว 971 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

 
ขบวนการเจ้าหนูจำไม

สนุกไปพร้อมกันทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 น. true visions 42

 
ONE DAY with Me by Rama Channel

ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. true visions 42