ความรู้สู่ประชาชน
สาระน่ารู้ คลิปสุขภาพ infographics
ตารางแพทย์
ตารางแพทย์/ตรวจสุขภาพ
ตารางเวรนอกเวลา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การบริจาค
การบริจาค
เวชระเบียนออนไลน์
เวชระเบียนออนไลน์
ค้นหารายชื่อแพทย์และตารางตรวจ
ค้นหารายชื่อแพทย์และตารางตรวจ
RAMA App
RAMA App
 
แจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อเพจปลอม

มีการแอบอ้างชื่อโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อขายสินค้าการดูแลสุขภาพต่าง ๆ

 
ประกาศ ขอแจ้งปิดเส้นทางการจราจรภายในเพื่อจัดกิจกรรม วิ่ง "ศิริราช-รามาฯ" (SIRA RUN)

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

 
ต่อมน้ำเหลืองโต อักเสบ สังเกตอย่างไร ?

โดย อ. พญ.โยษิตา หมื่นแก้ว ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
5 พฤติกรรมเสี่ยง ! โรคความดันโลหิตสูง

โดย อ. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ตกขาว เกิดจากอะไร ?

โดย รศ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์ สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศา...

 
ปวดท้องแบบนี้ เสี่ยง ! ไส้ติ่งอักเสบ

โดย ผศ. นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...