ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
เปิดบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
รับเลข HN (เลขประจำตัวผู้ป่วย) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ทางเว็บไซต์
ปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์
สำหรับผู้ที่มีประวัติอยู่ในระบบปัจจุบันกับทางโรงพยาบาล
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่มหิดล
ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่สำหรับนักศึกษามหิดล
Foreigner
Register medical records for foreigner
data policy
ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 และ วันพฤหัสบดี-จันทร์ที่ 13-17 เมษายน 2566

 

ในวันศุกร์-จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566

 
นิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

สำหรับผู้ที่มีประวัติอยู่ในระบบปัจจุบันกับทางโรงพยาบาลที่ต้องการแก้ไขข้อมูล เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

 

เปิดบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 

 

ผู้ป่วยสามารถปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่และผู้ที่ติดต่อได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง

 
งานเวชระเบียน เปิดให้บริการปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์

ท่านสามารถปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทางออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code หรือ เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เวชระเบียนแล้วคลิกที่บริการปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์ 

  ลิงก์รามาธิบดี/ที่น่าสนใจ