You are here

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบการรักษารูขุมขนกว้าง ด้วยเครื่องไมโครโฟกัสอัลตราซาวนด์

สนใจติดต่อ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. 

 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการเข้ารับบริการ เพื่อคิวที่รวดเร็วขึ้น

โปรดแจ้งความประสงค์กับแพทย์หรือพยาบาลเพื่อขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ ภายใต้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท...

 
ขอเชิญผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2563 เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี (ผู้เข้ารับบริการต้องลงทะเบียนจองสิทธิแล้วเท่านั้น)

ในวันที่ 15-26 มิถุนายน 2563 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-13.30 น.) ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

How to ทำอย่างไร...เมื่อต้องกักตัวในที่พักอาศัย

 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 ฟรี!

เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม 1,000 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00-15.00 น. (จนกว่าสิทธิจะเต็มจำนวน)

 
บริการรถรับ-ส่ง พื้นที่จอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 
เรียน ผู้รับบริการศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

ขอนัดผู้เข้ารับบริการเข้าตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศและตรวจสุขภาพภายในประเทศ เฉพาะวันจันทร์ และวันพุธ

 
ขอเชิญผู้รับบริการ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 ฟรี!

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ลงทะเบียนผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

Pages