ขอเชิญร่วมงานวันวัณโรคสากล ขอเชิญร่วมงานวันวัณโรคสากล “Yes we can End TB” ยุติวัณโรครวมกันเราทำได้

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี เรียนผู้ใช้บริการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

หากมีข้อสงสัย สอบถามหน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ โทร. 0-2200-4016, 0-2201-1362

 
ประกาศ เตรียมพบกับใบเสร็จรูปแบบใหม่ สะดวก ใช้ง่าย ตรวจสอบได้ด้วย e-Receipt

ใบเสร็จรับเงินสามารถเบิกได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค 0416.4/ว 971 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565

 
ขบวนการเจ้าหนูจำไม

สนุกไปพร้อมกันทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 น. true visions 42

 
ONE DAY with Me by Rama Channel

ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. true visions 42

 
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day 2024

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2024 “นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล Sleep Equity for Global Health”

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล Sleep Equity for Global Health”

ส่งผลงานทั้งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ ได้ที่ Inbox Facebook Fanpage: Sleep รามาฯ ส่งได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 
ตารางเดินรถ อาคารจอดรถรามาธิบดี-พลังงานบริสุทธิ์

ประจำวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-18.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-15.00 น. 

 
เปิดบริการแล้ว Sleep Clinic @Sleep Center

นัดพบแพทย์เฉพาะทางโรคการนอนหลับ