You are here

 
Healthy By Rama ตอน โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

สาเหตุจากการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ หรือมีการเสียเลือดทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง

 
Healthy By Rama ตอน มะเร็ง 5 ชนิดที่พบมากในเด็ก

สาเหตุของการเกิดโรคนั้นเหมือนกับโรคมะเร็งในผู้ใหญ่ มีหลายปัจจัยร่วม

 
รู้จักโรค MERS CoV

อาการของโรค การแพร่กระจายของเชื้อ การป้องกันโรค กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ

 
BONES พลิกซากปมมรณะ

ทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 19.00 - 20.00 น. ทาง true visions ช่อง 50, HD 571 หรือ www.ramachannel.tv

 
Healthy By Rama ตอน สารอาหารช่วยคลายเครียด

เมื่อมีความเครียดสะสมเป็นเวลานาน ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะอ่อนแอ และเจ็บป่วยง่าย ร่างกายจึงต้องการสารอาหารเพื่อนำมาลดความเครียด

 
แจ้งงดเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558

 
ขยายเวลาให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยคลินิกอาจารย์แพทย์

จากทุกวันเสาร์ เวลา 6.30-16.00 น. เป็นเวลา 6.30-17.00 น. 

 
ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรม "รู้ทันก่อนสาย... สุดท้ายแห่งชีวิต"

ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569 

 
เปิดรับสมัครสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รักษาอย่างไรเมื่อทานยาไม่ได้ผล

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ๒๔๔๕ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

18 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
พิธีเปิดร้าน Rama Health Shop

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ชั้น2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
"อยากรู้จริงๆ ... "Living Will" สำคัญอย่างไร?"

ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

Pages