You are here

 
Healthy By Rama ตอน นวดตา... รักษาโรคตาได้จริงหรือ?

เมื่อมีปัญหาทางสายตา หรือสงสัยว่าเป็นโรคตา ควรมาพบจักษุแพทย์ ผู้ชำนาญการรักษาหรือโรคทางดวงตาเท่านั้น

 
เค็มถึงตาย!!!

ความเค็มทำให้เป็นโรค

 
แนวทางการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 
ขอเชิญตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนฟรี!!ที่งาน มติชน Healthcare 2015

วันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
@Rama ฉบับที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2558

“ดูแลสุขภาพ (หัว) ใจ”

 
Healthy By Rama ตอน โรคเลือดออกในสมอง

เป็นโรคอันตราย มักเกิดขึ้นเฉียบพลัน และเกิดจากการฉีดขาดของเส้นเลือดแดงในสมอง ส่วนใหญ่เกิดจากการฉีกขาดของหลอดเลือดฝอย

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปันรัก ผูกพัน สร้างสรรค์ รวมใจ"

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 9.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.00 - 12.00 น. บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญร่วมอบรม "รู้ทันก่อนสาย... สุดท้ายแห่งชีวิต"

ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน เข่าดี มีสุข ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558  เวลา 8.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages