ปิดพื้นที่บริเวณทางเดินรถหน้าเซเว่น ถึงหอประชุมจงจินต์