เรื่องน่ารู้

 
Healthy By Rama ตอน รอบตาคล้ำ...ปัญหากวนใจของใครหลายคน

รอบตาคล้ำ มักพบได้ที่ตาทั้งสองข้าง และมักเป็นที่เปลือกตาล่าง ...

 
Healthy By Rama ตอน โรคเก๊าต์

เป็นโรคที่มีอาการข้ออักเสบ ปวดข้อ ข้อบวม ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน...

 
ไข้หวัดใหญ่

เชื้อไข้หวัดใหญ่ที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนโดยการหายใจเอาละอองจากการไอหรือจามเข้าไป...

 
Healthy By Rama ตอน การบริจาคดวงตา

ส่วนใหญ่แพทย์จะนำส่วนของกระจกตาจากดวงตาบริจาคมาใช้รักษาผู้ป่วยด้วยวิธีผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้อย่างน้อย 2 คนหรือมากกว่านั้น... 

 
Healthy By Rama ตอน อันตรายจากควันธูปมีสารพิษก่อมะเร็ง

การจุดธูปเพียง 3 ดอก ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเทียบเท่ากับการสูดควันรถบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งอีกด้วย 

 
Healthy By Rama ตอน “ไบโอฟิล์ม” แบคทีเรียในช่องปาก

อาศัยอยู่ทั่วทั้งปาก เช่น เหงือก กระพุ้งแก้ม เพดานปากและลิ้น หากสะสมนานเกิน 24 ชั่วโมง ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปาก...

 
Healthy By Rama ตอน รอยแผลเป็นชนิดขาว

เกิดจากการที่เซลล์เม็ดสีในผิวหนังถูกทำลาย ทำให้ปริมาณเม็ดสีในผิวหนังลดน้อยลง ...

 
Healthy By Rama ตอน สัญญาณบอกโรค...จากประจำเดือน ตอนที่ 2

การมีประจำเดือนยังสามารถบอกถึงสุขภาพและโรคที่อาจเกิดขึ้นภายในร่างกายได้ โดยสังเกตจากสี กลิ่น และอาการ 

 
Healthy By Rama ตอน สัญญาณบอกโรค...จากประจำเดือน ตอนที่ 1

การมีประจำเดือนยังสามารถบอกถึงสุขภาพและโรคที่อาจเกิดขึ้นภายในร่างกายได้ โดยสังเกตจากสี กลิ่น และอาการ ...

 
@Rama ฉบับที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2559

บริจาคดวงตา ส่งต่อการมองเห็นอันยิ่งใหญ่