รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (National Innovation Awards for Social & Environmental Contribution)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (National Innovation Awards for Social & Environmental Contribution)

 

ด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) จัดงาน #วันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2566 ปีที่ 19 (19th National Innovation Awards 2023) ขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Siam Paragon กรุงเทพฯ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (National Innovation Awards for Social & Environmental Contribution) 🏆 #รองชนะเลิศอันดับ1 🏆 กับผลงาน "#อุปกรณ์ช่วยเดินและระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์ติดตามเดินและการทรงตัวในผู้ป่วยกลุ่มโรคพาร์กินสัน" พัฒนาโดย อ.พญ.พีรยา รุธิพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)

อุปกรณ์นึ้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ #เดินได้อย่างอิสระในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องพึ่งพาคนดูแล ด้วยการปล่อยเลเซอร์ตามจังหวะการเดินแบบอัตโนมัติ จะช่วยให้เดินได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ต้องถือเครื่องช่วยเดิน และยังติดตามรูปแบบการเดินในชีวิตประจำวันแบบ real time และนำมาช่วยในการวางแผนสร้างโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย