งาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023)

งาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023)
 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมด้วยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานอำนวยการจัดงาน SX2023 และคณะ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการคณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. โดยได้ร่วมเล่น XR CLINICAL ANATOMY

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ANATOMY ผ่านสื่อดิจิทัล XR เทคโนโลยีเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ ANATOMY จากภาพสแกนของอาจารย์ใหญ่จริงๆ ผ่านแว่น XR ซึ่งมีความเสมือนจริงและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ภายในงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023)

 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และ ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บอกเล่าการแพทย์กับความยั่งยืนในมิติต่างๆ และศาสตร์แห่งนวัตกรรมการรักษาที่ล้ำสมัยองค์ความรู้ใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเรา เสนอมุมมองของประเทศไทยและทิศทางในอนาคต: กับการขยายของการแพทย์เฉพาะบุคคลและแม่นยำในประเทศไทย และศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพ ในวันนี้