โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ด้วยกระบวนการ Design Thinking สู่แนวคิดที่ใช้ได้จริง

 
     ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ สังกัดศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการในหัวข้อ “พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ด้วยกระบวนการ Design Thinking สู่แนวคิดที่ใช้ได้จริง” ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4