โครงการอบรม "Design thinking for breakthrough innovations"

 
     โครงการอบรม Design thinking for breakthrough innovations วันที่ 6 ,13 และ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดโดยศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ Medical innovations development center