เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ หอประชุมอารี วัลยเสวี

 
รามาพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ ๑

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวชชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

 
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

 
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

 
งาน"เทิดดวงใจปวงประชาแห่งชาวรามาธิบดี"

เข้าร่วมกิจกรรมงาน"เทิดดวงใจปวงประชาแห่งชาวรามาธิบดี" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗