วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เวลาเปิด-ปิด บริการ

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้มุ่งเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทันสมัยในระดับสากล

จัดการทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย การรักษาพยาบาลและบริการวิชาการอื่นๆด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการให้บริการเชิงรุก

วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดทำการเวลา 07.30 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 22.00 น.

หยุดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับ Learning Commons Zone เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.