หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบำรุง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงห้องเรียนห้องประชุม

 


 

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบำรุง

 


หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงห้องคอมพิวเตอร์

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ : Learning Resource Administration Division

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เว็บไซต์หน่วยห้องสมุด

โทร : 022011280

เว็บไซต์หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

โทร : 022011738

เว็บไซต์หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

โทร : 022010562

เว็บไซต์บริการห้องประชุมและห้องเรียน

โทร : 022011290

เว็บไซต์บริการห้องประชุมและห้องเรียน

โทร : 022010567

เว็บไซต์ธุรการ

โทร : 022010584

 
Section of Learning Resource Administration.
Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building.
270 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Rama 6 Rd,Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 0-2201-1280, 0-2201-0584 Fax: 0-2354-7268 E-mail: lira@mahidol.ac.th