งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 24 : Quality Conference

 
          งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครัั้งที่ 24 "คุณภาพและศาสตร์พระราชาสู่รามาธิบดี" ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
          บุคลากรงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในส่วนลงทะเบียน นำโดย ดร.สมรักษ์  สหพงศ์ รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้