งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้จัดสัมมนา

สัมมนาโครงการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)”

          เมื่อวันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ทางงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ได้จัดสัมมนาโครงการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)” ณ Fisherman’s Resort หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี
         โดยมี ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ และต่อด้วย คุณผจญ คงสบาย รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ รายงานเรื่อง “ความคาดหวังใหม่ต่อองค์กร” จากนั้นรับฟังการบรรยายเรื่อง “ทักษะความรู้เกี่ยวกับหลักการของ SLA” โดยมี ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยกิจกรรมนันทนาการ “กลุ่มสัมพันธ์” โดยทีมวิทยากร จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี