พัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ

“ พัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ ”

         ทางงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยมี Mr.Daniel Sewell เป็นผู้ให้ความรู้ ในช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ของเดือนกันยายน 2561 เริ่มวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 โดยมีกำหนด 1 เดือน