ภาพสัมมนาวิชาการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ครั้งที่ 2

RAMA Museum Talk 2019
     ภาพสัมมนาวิชาการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ครั้งที่ 2 โดย หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล RAMA Museum Talk 2019 พูดคุยกับแฟนพันธุ์แท้มิวเซียมไทย...จุดพลังประกายไฟเติมใจให้นักพิพิธภัณฑ์ : Talk with Fan Pan Tae THAI Museum วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พงศักดิ์ โค้วสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส / ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี “ศิลปะกะงานพิพิธภัณฑ์ : Art in (Paradise) Museum” โดย ครูมด โรงเรียนสายปัญญาฯ ผู้มองเห็นศิลปะที่แฝงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทุกที่ที่ไปเยือนโดยสะท้อนออกมาเป็นภาพวาดที่สวยงาม “เติมแรงบันดาลใจปลุกไฟให้นักพิพิธภัณฑ์ : Museum Management in 2019 ”โดย คุณกอล์ฟ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้พิพิธภัณฑ์ไทย 2018 และเจ้าของพิพิธภัณฑ์สุขสะสม ผู้มีไฟในการทำงานพิพิธภัณฑ์จากแรงบันดาลใจใกล้ตัว และพิเศษพบกับ แฟนพันธุ์มิวเซียมไทยทั้งห้าคน กับการเสวนา หัวข้อเรื่อง "แฟนพันธุ์แท้มิวเซียมไทย...จุดพลังประกายไฟเติมใจให้นักพิพิธภัณฑ์ : Talk with Fan Pan Tae THAI Museum" ดูรูปภาพเพิ่มเติม