นักศึกษาแพทย์ จากรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานที่หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ได้มีนักศึกษาแพทย์ จากรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานที่หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ได้เข้าชม Sim Baby , Sim Junior , Sim Man , Sim Harvey , Sim Mom , Sim Untrasound โดยมีอาจาร์อุเทน ปานดี นำชมการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้