ตัวแทนนักศึกษาแพทย์เข้าอบรม Lexicomp

“ ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ปี 4-6 เข้าร่วมฟังอบรมการใช้ฐานข้อมูล Lexicomp ”

         เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ปี 4-6 เข้าร่วมฟังอบรมการใช้ฐานข้อมูล Lexicomp โดยตัวแทนจากบริษัท ทั้งนี้ได้มีการเตรียม Code ให้สำหรับนักศึกษาแพทย์ทั้งสามชั้นปี และแนะนำการลงทะเบียน Code เพื่อใช้งาน Application Lexicomp