คณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก เวลา 15.00 น.