อย่าพึ่งรีบไป มั่นใจปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย

“อย่าพึ่งรีบไป มั่นใจปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย “

โครงการสนับสนุนหมวกนิรภัยขณะใช้รถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากร

#งานสร้างเสริมสุขภาพ #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #หมวกกันน็อค #รามาธิบดี #chew